دسته‌بندی نشده

انواع سازه ماکارونی

سازه ماکارونی همانطور که در مقاله های پیشین درباره آن صحبت شد از ماکارونی و چسب برای ساخت آن استفاده میشود و درواقع یک ماکت با آن می توان ساخت و درواقع یک مدل برای ساخت پل و ساختمان می باشد.این نوع سازه بیشتر در رشته های عمران و معماری استفاده می شود.در مقاله پیش رو از انواع سازه ماکارونی می توان به فشاری،سبک و راندمانی صحبت میکنیم.

حتی سازه ماکارونی در مسابقات جهانی نیز استفاده می شود.این مسابقات در سال 1988 برای اولین بار در کانادا برگزار شد.در سال 1382 نیز برای اولین بار در دانشگاه آزاد تهران جنوب در ایران این مسابقات برگزار شد.امروزه این مسابقات در سطح دانش آموزان نیز برگزار شده و باعث افزایش علاقه آنها د این زمینه شده است.

مزایای ساخت سازه های ماکارونی:

استفاده از سازه های ماکارونی دارای نکات مثبتی است ک مهمترین آنها بحث تمرینی برای دانشجویان معماری و عمران می باشند.همچنین این نوع سازه ارزان و مرقوم به صرفه و قابل دسترس می باشد.از دیگر نکات مثبت آن می توان به این نکته اشاره کرد که از آنجا که مسابقات آن گروهی می باشد باعث بالارفتن روحیه همکاری بین آنها می شود.

انواع سازه های ماکارونی:

سازه ماکارونی فشاری:

وزن این نوع سازه بین 120 تا 150 گرم می باشد و مسابقات آن در دو مرحله انجام میشود در قدم اول ازه باید در شصت ثانیه سه وزنه 10 کیلوگری را تحمل کند و اگر سازه بتوانداین مرحله را پشت سرم بگذارد وارد مرحله بعد میشود.بعد در مرحله سوم به مدت یک دقیقه وزنه های 15،20،25 و 30 کیوگرمی را رندوم تحمل کند.سازه ای که وارد مرحله بعد شود طبق وزنه ای که تحمل کرد رتبه بندی می شود.

سازه های فشاری نیز خودش به دو نوع پل فشاری و ستون فشاری تقسیم می شود.پل فشاری پلهایی هستند که فشار را تحمل می کنند و نمیشکنند.ستون فشاری در ساخت برج استفاده میشود.

سازه ماکارونی سبک:

این ساز های علارغم اینکه وزن کمی دارند بیشترین وزن را تحمل می کنند.این سازه ها کوچک هستند.مسابقات این سازه ها هم در دو مرحله هستند. در مرحله اول وزن حداکثر 4 کیلو را تحمل کند و اگر بتواند تحمل کند وارد مرحله بعد می شود. در مرحله بعد در طی چهار ساعت به مدت 120 ثانیه وزنه های 3،4 و یا 5 کیلوگرم را تحمل کند.

سازه ماکارونی راندمانی:

منظور از راندمان در این سازه تقسیم ازه بر وزن خود سازه می باشد و سازه ای که وزن کمتری دارد در مسابقات موفق تر می باشد.

سازه ماکارونی همانطور که در مقاله های پیشین درباره آن صحبت شد از ماکارونی و چسب برای ساخت آن استفاده میشود و درواقع یک ماکت با آن می توان ساخت و درواقع یک مدل برای ساخت پل و ساختمان می باشد.این نوع سازه بیشتر در رشته های عمران و معماری استفاده می شود.در مقاله پیش رو از انواع سازه ماکارونی می توان به فشاری،سبک و راندمانی صحبت میکنیم.

حتی سازه ماکارونی در مسابقات جهانی نیز استفاده می شود.این مسابقات در سال 1988 برای اولین بار در کانادا برگزار شد.در سال 1382 نیز برای اولین بار در دانشگاه آزاد تهران جنوب در ایران این مسابقات برگزار شد.امروزه این مسابقات در سطح دانش آموزان نیز برگزار شده و باعث افزایش علاقه آنها د این زمینه شده است.

مزایای ساخت سازه های ماکارونی:

استفاده از سازه های ماکارونی دارای نکات مثبتی است ک مهمترین آنها بحث تمرینی برای دانشجویان معماری و عمران می باشند.همچنین این نوع سازه ارزان و مرقوم به صرفه و قابل دسترس می باشد.از دیگر نکات مثبت آن می توان به این نکته اشاره کرد که از آنجا که مسابقات آن گروهی می باشد باعث بالارفتن روحیه همکاری بین آنها می شود.

انواع سازه های ماکارونی:

سازه ماکارونی فشاری:

وزن این نوع سازه بین 120 تا 150 گرم می باشد و مسابقات آن در دو مرحله انجام میشود در قدم اول ازه باید در شصت ثانیه سه وزنه 10 کیلوگری را تحمل کند و اگر سازه بتوانداین مرحله را پشت سرم بگذارد وارد مرحله بعد میشود.بعد در مرحله سوم به مدت یک دقیقه وزنه های 15،20،25 و 30 کیوگرمی را رندوم تحمل کند.سازه ای که وارد مرحله بعد شود طبق وزنه ای که تحمل کرد رتبه بندی می شود.

سازه های فشاری نیز خودش به دو نوع پل فشاری و ستون فشاری تقسیم می شود.پل فشاری پلهایی هستند که فشار را تحمل می کنند و نمیشکنند.ستون فشاری در ساخت برج استفاده میشود.

سازه ماکارونی سبک:

این ساز های علارغم اینکه وزن کمی دارند بیشترین وزن را تحمل می کنند.این سازه ها کوچک هستند.مسابقات این سازه ها هم در دو مرحله هستند. در مرحله اول وزن حداکثر 4 کیلو را تحمل کند و اگر بتواند تحمل کند وارد مرحله بعد می شود. در مرحله بعد در طی چهار ساعت به مدت 120 ثانیه وزنه های 3،4 و یا 5 کیلوگرم را تحمل کند.

سازه ماکارونی راندمانی:

منظور از راندمان در این سازه تقسیم ازه بر وزن خود سازه می باشد و سازه ای که وزن کمتری دارد در مسابقات موفق تر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *