به لطف خداوند و همراهی شما خانواده بزرگ روبوکد ، مسابقه کشوری محاسبات ذهنی با چرتکه روبوکد در مهرماه 1402 برگزار شد. با آرزوی موفقیت برای همه نوگلان روبوکدی اسامی نفرات برتر را به اطلاع شما عزیزان می رسانیم.

نفرات برتر سطح ران دو (5 تا 7 سال)

نفرات برتر سطح ران دو (8 تا 15 سال)

نفرات برتر سطح ران سه (5 تا 7 سال)

نفرات برتر سطح ران سه (8 تا 15 سال)

نفرات برتر سطح ریس دو

نفرات برتر سطح ریس سه

نفرات برتر سطح ریچ چهار

نفرات برتر قهرمان قهرمانان سطح ریس سه

نفرات برتر قهرمان قهرمانان سطح ریچ چهار