همراه عزیز به اطلاع می رساند مسابقه کشوری محاسبات ذهنی با چرتکه روبوکد به صورت حضوری در مهرماه در شهر تهران برگزار می گردد.

لذا تمام بخشنامه ها و شیوه نامه ها به صورت رسمی از طریق این صفحه صورت می پذیرد.

بخش نامه اول

این شیوه نامه جهت ابلاغ کلیات برگزاری مسابقه می باشد و شیوه نامه تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

دانلود شیوه نامه اولیه

دانلود فرم رضایت نامه