به روز بودن، ارتقا کیفیت و محتوای آموزشی دغدغه همیشگی موسسه علمی آموزشی روبوکد بوده است. در همین راستا سعی می کنیم نکات مهم و ضروری را به واسطه اسکن کردن کدی که در ابتدای هر کتاب است در اختیار شما روبوکدی عزیز قرار دهیم ، تا در بهبود کیفیت آموزش نقشی داشته باشیم.

پخش سخن آغازین

پخش اصول اولیه چرتکه (شیوه صحیح انگشت گذاری و نشستن)

تکنیک شنیداری

تکنیک تند نویسی

تکنیک ذهنی

تکنیک فلش کارت

توضیحات تکمیلی