فواید یادگیری چرتکه

این روزها بشر با پیشرفت روزافزون به دنبال ساده و لذت بخش تر کردن امور هستند. یادگیری ریاضیات همیشه معزلی برای دانش آموزان و دغدغه ای برای خانواده ها بوده است .

چرتکه نیز به عنوان یک وسیله قدیمی و محبوب به روز شده و با کمک شیوه های جدید نه تنها یادگیری را شیرین تر کرده بلکه سهولت در یادگیری محاسبات را در پی داشته است.

یادگیری چرتکه یا همان محاسبات ذهنی با چرتکه علاوه بر اینکه فرایند یادگیری ریاضیات و محاسبات را برای دانش آموز راحت تر و لذت بخش تر کرده بلکه فواید فراوان دیگر نیز به همراه دارد .

مزایای آموزشی محاسبات ذهنی با چرتکه:
آموزش چرتکه یک روش جذاب برای تقویت مهارت ریاضی بخصوص در بین کودکان به شمار میرود.

۱-پرورش حافظه کوتاه مدت:

این توانایی توسط دو بخش حافظه فعال که توانایی ذخیره سازی موقتی و انجام یک سری عملیات شناختی و مدیریت آن در حافظه کوتاه مدت را دارد و ظرفیت حافظه که گنجایش ذخیره سازی موقت اطلاعات و ارائه فوری پس از تنها یک بار ارائه را به عهده دارد تشکیل شده که هردو تحت تاثیر مستقیم این فعالیت هستند.

۲-پرورش اندوزش و بازیابی بلند مدت:

این بخش از قسمت های مختلفی ایجاد شده اما دو مورد حافظه تداعی که توانایی رمز گذاری و به خاطر آوردن اطلاعات بعد از همراهی آنها با اطلاعات دیگر است و سیالی تداعی که توانایی همراه کردن اطلاعات مربوط با یکدیگر به صورت سریع و روان می باشد راتحت تاثیر قرار میدهد.
۳-پرورش توانایی روانی-حرکتی:این توانایی بخش های مختلفی داد که چالاکی انگشتان و هماهنگی چشم و دست در کار با چرتکه تقویت میگردد.

۴-پرورش سرعت پردازش:

از تمام زیرشاخه های این توانایی ،فرایند سهولت عدد که باعث تقویت سرعت و سیالی در کار با اعداد، مقایسه الگو های عددی یا تکمیل عملیات ریاضی پایه می‌باشد را تحت تاثیر قرار میدهد.

۵-افزایش توانایی زمان سرعت واکنش:

درواقع زمان تصمیم گیری و سرعت زمان واکنش به محرک های دیداری یا شنیداری را تقویت می‌کند.

۶-پرورش سرعت مقایسه ذهنی:

شامل پرورش سرعت زمان واکنش هنگام مقایسه نسبت های خاص است.

۷-پرورش استدلال کمی:

با کسب توانایی به کارگیری استدلال استقرایی(جزءبه کل) و قیاسی(کل به جزء) با مفاهیم مربوط به روابط ریاضی ،اعدد،عملیات ریاضی و الگوریتم ها

تاثیرات استفاده از چرتکه در یک نگاه:
– بهبود و افزایش درک مفاهیم ریاضی
– سرعت بخشیدن محاسبات
– افزایش توانایی حل مسائل
– توجه بیشتر به دستورالعمل ها
– افزایش دقت در گوش کردن
– تقویت حافظه
– بهبود کیفیت واکنش مغز
– افزایش قدرت مهارت های ذهنی
– افزایش اطمینان و اعتماد به نفس
– افزایش استقامت در مقابل استرس و فشار
– چرتکه آموزش با تفریح
– ارتقا تفکر بصری