همراه عزیز به اطلاع می رساند مسابقه کشوری محاسبات ذهنی با چرتکه روبوکد به صورت حضوری در مهرماه در شهر تهران برگزار می گردد.

لذا تمام بخشنامه ها و شیوه نامه ها به صورت رسمی از طریق این صفحه صورت می پذیرد.

بخش نامه اول

این شیوه نامه جهت ابلاغ کلیات برگزاری مسابقه می باشد و شیوه نامه تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

دانلود فرم رضایت نامه

دانلود بخش نامه اول(بخش تکمیلی شیوه نامه)

دانلود بخش نامه دوم (تعداد آیتم های هر سطح)

شیوه نامه نهایی مسابقه 1402 چرتکه روبوکد

دانلود بخش نامه نهایی (آدرس وساعت و …)