همراه عزیز به اطلاع می رساند مسابقه کشوری محاسبات ذهنی با چرتکه روبوکد به صورت حضوری در مردادماه 1401در شهر تهران برگزار می گردد.

لذا تمام بخشنامه ها و شیوه نامه ها به صورت رسمی از طریق این صفحه صورت می پذیرد.

بخش نامه اول

مختص به نمایندگان محترم در جهت اطلاع رسانی اولیه

دانلود شیوه نامه اولیه

بخش نامه نهایی

این بخش نامه برای ابلاغ و اطلاع رسانی به تمام نمایندگان، مربیان، مدیران مراکز و آگاهی والدین می باشد.

دانلود شیوه نامه نهایی