نمایندگی ها

روبوکد

تذکر مهم

 

1- فرم هایی كه به صورت ناقص تهيه و ارسال شوند , ترتيب اثر داده نمی شوند.

2- مدارك مورد نياز به همراه فرم تكميل شده درخواست بايد به آدرس الكترونيكی iranrobocode@gmail.com ارسال گردند.

موسسه « روبوکد » جهت توسعه شبكه نمايندگی هاي خود ، آماده همكاری رسمی با اشخاص حقيقی و حقوقی مسلط به حوزه آموزش است . اين موسسه آمادگی دارد تا برای تكميل تيم نمايندگی خود در سراسر ايران با توجه به شرايط زير ، از افراد واجد شرايط دعوت به همكارِی نمايد.

الف – شرايط عمومی:

1- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ولايت فقيه

2- تابعيت جمهوری اسلامی ايران

3- عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتی

4- نداشتن سو پيشينه كيفری

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- داشتن سلامت و توانايی جسمی و روانی متناسب

 

 

 

 

 

ب- مدارك مورد نياز

1- تصویر تمامی صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی (به صورت اسکن شده و فایل ارسال شود.)

2- اصل و كپی مدرك تحصيلی

3- ارائه فرم اطلاعات فردی برای اشخاص حقيقی

4-ارائه ضمانت در وجه موسسه به شكل سفته (به صورت حضوری زمان عقد قرارداد)

5- ارائه توصيه نامه های حرفه ای و كاركردی در زمينه آموزش و امور پرورشی ( در صورت موجود بودن)

اطلاعات بيشتر:

شماره های تماس: 22448981-021 _ 09124369465

دانلود فرم نمايندگي و ارسال آن به صورت ( pdf)