رباتیک روبوکد در استان قم
گسترش علم حد و مرز ندارد و علوم با سرعت نور مرزهای کشورها را در می نوردند و نصیب جویندگان آن ها می شوند.موسسه روبوکد با هدف آموزش برابر و با کیفیت بالا و هزینه کم، در سراسر کشور و مناطق دارای نمایندگی فعالیت می نماید.

استان قم به عنوان یکی از مراکز فعال موسسه روبوکد در زمینه های آموزشی مختلف فعالیت می نماید. مبحث رباتیک یکی از پر استقبال ترین آن هاست.

مدارس و مراکز آموزشی مختلف در استان قم  جزو اصلی ترین پایگاه های آموزشی می باشند.

عضویت در کانال تلگرام روبوكد

همراهی شما افتخار ماست. در کنار ما باشید.

عضویت در کانال بستن