رباتيك كودكان

رباتيك براي كودكان

رأی اغلب کارشناسان کودک و نوجوان ، امروز آموزش رباتیکی از بروزترین و نوین ترین روشهای ایجاد خلاقیت و شکوفایی استعدادها در سنین 3 تا 6 سالاست. هنوز هستند عده ای از والدین که گمان می کنند کودک در این سن می بایست تنها به تفریح و بازی بپردازد. ما نیز با این صحبت، بدون قید تنها موافقیم. لیکن آیا نمی توان در دل بازیهای کودکانه، علومی را به فرزندانمان بیاموزیم که در آینده با آن سر وکار دارند و ناگزیر روزی به آن محتاج خواهند شد. مطمئنا نگاه سطحی و لحظه ای امروز ما، نمی تواند پاسخ مناسبی به سوالات و رفتارهای نوجوانی آنها باشد.

بدون شک  دنیای 2020 که در آن کودکمان جوانی برومند گشته،  رایانه و تکنولوژی رباتها حرف اول را می زند. بازی امروز فرزندانمان با رباتها و لوازم آن از سویی باعث سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت آنها در این سن و از سوی دیگر ذخیره آینده ای روشن  برای فردای آنهاست.

آموزش رباتیک به کودکان باعث خواهد شد آنها با استفاده از حس کنجکاوی و استعدادهای نهفته شان دست به خلق چیزهایی بزنند که شاید بر بزرگان این علم پوشیده مانده باشد. همچنین اگر فرض کنیم کسی در سن30 سالگی بخواهد بدنبال یادگیری علم رباتیک برود آن بهره وری لازم را نخواهد داشت یا حداقل به فکر سنین کمتر از خودش نخواهد بود. زیرا درک جامعه ای که سالها از سن او عقب تر است بسیار سخت خواهد بود و حتی سرعت پیشرفت علم این اجازه را به وی نخواهد داد.اما کودکان در سن رشد کمبودها و کاستیهای دوره خودشان را به خوبی می فهمند، درک می کنند و در نتیجه اگر در مسیر این علم قرار بگیرند خلق می کنند. شاید ساخته هایشان در این سن آماتوری و غیر قابل استفاده باشد اما الگویی مناسب را پیش پای دانشمندان و کارشناسان علم رباتیک باز خواهد کرد.

رباتیک علمی است که هرچه جلوتر بروید پیچیده تر می شود. و این پیچیدگی ذهن کودکان را به چالش کشیده و از آنها نوابغی در علم می سازد که مسلماً در سنین بالاتر رسیدن به همچین سطحی کار هرکسی نخواهد بود.

آموزش رباتیک به کودکان می تواند هم بعنوان یک سرگرمی تلقی شود و هم پرورش افرادی که آینده ای روشن در انتظارشان خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرام روبوكد

همراهی شما افتخار ماست. در کنار ما باشید.

عضویت در کانال بستن