• (( روبوکد ))به شماره ثبت 44174 موسسه ای است كه در زمينه ارايه خدمات آموزشی همچون آموزش رباتیک, روبیک, خلاقیت, لیوان چینی, هوافضا و سازه های ماکارونی  فعاليت دارد.

    با رشد و گسترش بازارعلوم نوین در ايران , توجه بيشتر روی برنامه هاي توسعه ای داخلی موسسه انجام گرديده است . سياست (( روبوکد )) از ابتدا براساس برنامه های بلند مدت بوده است .

    اولين چيزی كه (( روبوکد )) بر آن متمركز بوده و هميشه از خود می پرسد , اين است كه بداند مخاطبانش چه می خواهند , و دوست دارند چه چيزی را احساس كنند ؟

    (( روبوکد )) با توجه به برنامه های خود , درصدد ارائه خدماتی نوین به مخاطبان خود بوده تا بتواند سيستمی پويا از داخل تشكيل دهد و از منظر بيروني , انتخاب و شريكی قابل اعتماد برای مردم و فرزنداناين سرزمين باشد.

    اهم فعاليت های اين موسسه ارائه خدمات آموزشی در توسعه عملكردهای ذهنی و نيمكره های چپ و راست مغز كودكان و گسترش نوین در ایران می باشد .

    تيم مديريتي (( روبوکد )) برآن است تا با خلاقيت و نوآوری در سيستم هاي آموزشي , ارائه روزآمدترين و بهترين راه حل ها و ارزش آفرينی بيشتر براي كودكان و مخاطبانش , خدمات ممتازی را به جامعه تقديم نمايد .

عضویت در کانال تلگرام روبوكد

همراهی شما افتخار ماست. در کنار ما باشید.

عضویت در کانال بستن