نمایش خبر

    print

لیوان چینی  (Speed Stacks) چیست؟

لیوان چینی  (Speed Stacks) ورزشـــی است که از چیدمان لیوانهایی مخصوص و جمع کردن آنها طبق یک دستــورالعمل خاص صــورت میگیرد. این ورزش به واسطه استفاده همزمان از هر دو دست، بهترین عملکرد  را برای افزایش تمرکز، هماهنگی عصب عضله، دست و چشم و استفاده همــزمان از هر دو نیمکره مغز و بـــدن را دارد.محدودیت در این بازی وجود ندارد. تمامی افراد در تمامی سنین حتی با وجود ناتوانایی های جسمی و ذهنی قادر به انجام این بازی هستند. نظیر معلولان جسمی حرکتی، معلولان ذهنی و حتی افراد نابینا.

راز موفقیت دراین بازی نیز یک چیز است و آن چیزی نیست جز «تمرین»اشتراک گذاری خبر در شبکه های اجتماعی
rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.